Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงการใช้งานส่วนบุคคลของเว็บไซต์  MetroDeal  (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” ซึ่งในที่นี้หมายถึง www.metrodeal.co.th) Transcosmos Artus Co.,Ltd.ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ (ต่อจากนี้จะเรียกแทนว่า “เรา”) มีนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เราทำการรวบรวมข้อมูลจากคุณ (“ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้ขั้นปลาย”) และการดำเนินการกับข้อมูลเหล่านั้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราทางอีเมล

กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง การเข้าใช้งาน หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจ และเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมไปถึงข้อตกลงในการใช้บริการของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ คุณสามารถเลือกออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ หรือเลือกที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์

 

 1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หน้าแรกของเว็่บไซต์ และในสื่ออื่นๆที่เหมาะสม เพื่อให้คุณได้ทราบถึงข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการนำไปใช้ และกรณีในการนำไปใช้ ถ้ามี

นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา กรุณาหมั่นตรวจดูนโยบายนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบที่นี่, ทางอีเมล หรือบนหน้าแรกของเว็บไซต์

 

2. ประเภทของข้อมูล และการนำไปใช้ 

เราจัดเก็บข้อมูลสองประเภทจากผู้ใช้งานเว็บไซต์: ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนตัว) และข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวตนของคุณ 

 

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนตัว)

คือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ขั้นปลาย ขณะคุณกำลังใช้งานต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น สร้างบัญชี หรือสั่งซื้อสินค้า บริการจากเรา ส่งเนื้อหาข้อความ และ/หรือโพสต์เนื้อหาข้อความในกระดานสนทนา, เข้าร่วมการประกวด หรือการจับรางวัลที่มีเรา หรือคู่ค้าของเราเป็นผู้สนับสนุนรายการ, การตอบแบบสอบถาม, โพสต์รีวิว, ส่งความคิดเห็นมายังเรา หรือคู่ค้าของเรา, การขอข้อมูลการบริการของเรา, การยื่นข้อตกลงทางธุรกิจกับเรา, การสมัครงาน, โพสต์วิดีโอ หรือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ (พร้อมกับ “การกระทำที่สามารถระบุตัวตน”), เราอาจจะขอข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะยินยอมให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนนั้น หรือไม่ หากคุณไม่ยินยอม อย่างไรก็ตามเราอาจจะขอข้อมูลส่วนตัวที่แน่นอนบางส่วน เช่น ชื่อ และนามสกุล, ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ (รวมทั้งรหัสไปรษณีย์), ที่อยู่อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เราอาจจะต้องการข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ รวมทั้งวันที่หมดอายุ และเลข CVV หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับกิจกรรม ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องถามตามกฎหมาย และข้อมูลบางส่วนเป็นสิ่งที่คุณสามารถตอบได้ตามความสมัครใจ หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมาย คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมนั้นๆ

บอกต่อ หรือซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อน หากคุณเลือกใช้บริการ หรือซื้อดีลให้กับเพื่อนของคุณ เราจะถามรายละเอียด ชื่อ และที่อยู่อีเมลเพื่อนของคุณ และจะส่งรายละเอียดของขวัญที่คุณซื้อให้เพื่อนของคุณทางอีเมล หรือเชิญเพื่อนของคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา MetroDeal จะบันทึกข้อมูลนี้สำหรับการส่งอีเมล ของขวัญ และเพื่อการตรวจสอบการทำงานของการบอกต่อนี้เท่านั้น
 
เพื่อนของคุณสามารถติดต่อเราเพื่อการลบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลของเราได้ที่ support@metrodeal.email 


เราใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำบริการไปสู่คุณ หรือใช้ในการจัดการแข่งขัน การประกวดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงส่วนการตลาด และส่งเสริมการตลาด  เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนาการใช้งานของเว็บไซต์ รวมไปถึงใช้ในการพัฒนาข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ และการใช้ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในข้อ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณส่งอีเมลมาที่ส่วนบริการลูกค้าของเรา เราอาจใช้ความคิดเห็นของคุณต่อการใช้บริการของเราเพื่อใช้ในการบอกเล่า ประชาสัมพันธ์ และอาจลงข้อความของคุณในสื่อประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ของเรา ข้อความของคุณอาจระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อของคุณ เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการแสดงข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวของคุณในที่สาธารณะเสียก่อน และหากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อส่งรายละเอียดข้อมูล หรือสินค้าบริการของเราไปยังบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการทำงานต่างๆ บนเว็บไซต์ การติดต่อกับคุณ ข้อตกลงร่วมกันกับคุณภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวตนของคุณ ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวตนของคุณ คือ ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวตนของผู้ใช้ขั้นปลาย ข้อมูลประเภทนี้อาจรวมถึงที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมภายหลังจากเช้าใช้เว็บไซต์ของเรา ประเภทของบราวเซอร์ที่คุณใช้ และที่อยู่ IP ของคุณ เราและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการ หรือนักโฆษณาที่ได้รับอนุญาต อาจทำการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางเทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้) และ Web beacons หรือ Pixel tags ดังจะอธิบายในข้อ 4 และ 8 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวตนของคุณเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการทำงานต่างๆ บนเว็บไซต์ เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เทรนด์ การศึกษาเรื่องประชากร สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการ หรือนักโฆษณาที่ได้รับอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต และการวางแผนการโฆษณาต่อไป

 

3. การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

เราจะไม่เปิดเผย จำหน่าย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้กับบุคคลอื่น ยกเว้น:

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับร้านค้าผู้ให้บริการกับ MetroDeal เรานำเสนอดีลจากร้านค้าที่เราเลือกสรร ซึ่งมีส่วนในข้อเสนอของดีล ซึ่งเป็นผู้ขอข้อมูลจากลูกค้าของ MetroDeal ที่ทำการซื้อดีลนั้นๆ เพื่อสะดวกในขั้นตอนการขึ้นคูปอง และในกรณีดังกล่าว เราจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้บางส่วนกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับ MetroDeal การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจทำให้ร้านค้านั้นสามารถทำการตลาดกับคุณได้ตรงเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เราจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณกับร้านค้าที่ร่วมกับ MetroDeal ต่อเมื่อคุณได้มีกิจกรรมที่ต้องระบุตัวตนของคุณกับร้านค้าดังกล่าวเท่านั้น เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของร้านค้า เราอนุญาตให้ร้านค้าติดต่อสื่อสารกับคุณในกรณีที่เกี่ยวข้องกับดีล แต่เราไม่มีสิทธิ และไม่มีส่วนในการรับผิดชอบควบคุมการกระทำของร้านค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับดีลที่ทำร่วมกับ MetroDeal

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามผู้ให้บริการซึ่งได้รับอนุญาต เรานำเสนอบริการ และสินค้าผ่านทางบุคคลที่สาม “บุคคลที่สามผู้ให้บริการ” เหล่านี้จะทำหน้าที่บางอย่างภายใต้การดูแลของเรา เช่น การจัดส่งสินค้า หรือจัดส่งโปรโมชั่นต่างๆ ของเราทางอีเมล เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณกับผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อให้ขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์: ในกระบวนการสั่งซื้อ การจัดส่งทางไปรษณีย์ อีเมล การประกวด การแข่งขัน การลบข้อมูลซ้ำของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การส่งเสริมการตลาด ผลของการ search และลิ้งค์ ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การบริหารจัดการ แก้ปัญหาการทำงานของเว็บไซต์ การบริการลูกค้า เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคล หรือบริษัทต่างๆ ที่เราร่วมหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย และอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการ เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น เวลาคุณสั่งซื้อสินค้าบริการ เราได้นำส่งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไปยังธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของคุณเพื่อยืนยันการชำระเงิน และอาจเปิดเผยที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ของคุณกับบริษัทที่ให้บริการจัดส่ง ขณะเดียวกันเราก็อาจนำส่งข้อมูลของบริษัทที่เราร่วมธุรกิจให้ธนาคารของเรา เพื่อทำการจัดส่งค่าตอบแทน เราส่งเสริมให้ร้านค้าที่ร่วมรายการกับ MetroDeal และบุคคลที่สามผู้ให้บริการ ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการ remarket  Remarketing คือช่องทางหนี่งที่เราใช้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยอ้างอิงจากการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ MetroDeal MetroDeal อาจมีการจ้างบุคคลที่สามผู้ให้บริการทางด้านการตลาดในการทำ remarketing  ดังนั้นบุคคลที่สามผู้ให้บริการการตลาดรวมทั้ง Google อาจนำเสนอโฆษณาของ MetroDeal บนเว็บไซต์ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต บุคคลที่สามผู้ให้บริการการตลาดรวมทั้ง Google จะใช้ข้อมูลจากคุกกี้ในการนำเสนอโฆษณา โดยอ้างอิงจากประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ MetroDeal ผู้ใช้อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้งานคุกกี้ของ Google ได้โดยการเข้าไปตั้งค่าได้ที่ http://www.google.com/privacy_ads.html ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการ remarketing เท่านั้น และจะไม่ถูกใช้ในจุดประสงค์อื่น

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณในการส่งต่อธุรกิจ เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ เราอาจมีการรวมธุรกิจ หรือบริษัทอื่นอาจเข้ามามีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองบริษัทเรา ในกรณีดังกล่าวบริษัทนั้นๆ อาจเข้ามามีส่วนในข้อมูลที่เราดูแล รวมไปถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณจะได้รับการดูแลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา และผู้อื่น เรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นในการปกป้องสิทธิ และ/หรือเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์; มีผลบังคับใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และมีผลต่อเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือข้อตกลงอื่นๆ; หรือเพื่อปกป้องสิทธิ, กรรมสิทธิ์ หรือเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน หรือบุคคลอื่น

 

4. การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณกับคู่ค้า บริษัทที่เรามีสัมพันธ์ทางธุรกิจ และนักโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของการศึกษาเรื่องประชากร (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้) แก่ “บุคคลที่สามผู้ให้บริการทางด้านการโฆษณา” หรือ “บุคคลที่สามซึ่งเป็นบริษัทโฆษณา” และบุคคลอื่นๆ ดังต่อไปนี้:

เรามีการใช้บริการบุคคลที่สามผู้ให้บริการตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน และข้อมูลเชิงสถิติจากผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของเรานำไปใช้พัฒนาคุณภาพต่อไป เราอาจเผยแพร่ข้อมูลนี้เพื่อจุดมุ่งหมายในการประชาสัมพันธ์ หรือเป็นข้อมูลจากมุมมองของผู้ชม สำหรับผู้ให้บริการทางด้านโฆษณาได้นำไปใช้ ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ มิได้เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้แต่อย่างใด โดยเราเป็นผู้รวบรวม และใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าวเอง
 

5. การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

คุณสามารถเข้าทำการแก้ไขข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ โดยเข้าใช้งานบัญชีของคุณ และเข้าไปที่ 'บัญชีของฉัน' หรืออีเมลมาที่ support@metrodeal.email เมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เราแนะนำให้คุณปรับเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน คุณอาจขอให้เราทำการลบข้อมูลบนบัญชีของคุณ; อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรามีการเก็บข้อมูลประวัติการใช้งาน คุณจึงไม่สามารถทำการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการใช้งานบนเว็บไซต์ได้ อีกทั้งอาจจะไม่เป็นการสะดวกสำหรับเราที่จะลบมูลของคุณทั้งหมด เนื่องจากเรามีการสำรองข้อมูลเป็นระยะ

 

6. ตัวเลือกของผู้ใช้งานในการอนุญาตให้เก็บข้อมูล และการนำไปใช้ของข้อมูล

คุณสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล แม้ว่ากิจกรรมในบางหน้าอาจมีความจำเป็นในการขอข้อมูลนั้น 
ตามข้อกำหนดของการซื้อสินค้า และบริการของเรา เราจะส่งอีเมล และจดหมายข่าวโปรโมชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะกิจกรรมการซื้อ และกิจกรรมอื่นๆ ในบัญชีของคุณ พร้อมทั้งส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้กับคุณ คุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ “จดหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ” จะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ รวมทั้งรายละเอียดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ และรายละเอียดประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างไรก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับจดหมายข่าวประเภทที่เป็นข้อเสนอโปรโมชั่น จดหมายข่าวโปรโมชั่นจะนำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ และ/หรือผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ จากผู้โฆษณาและบริษัทที่เรามีสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวโปรโมชั่นจากเรา คุณอาจเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวโปรโมชั่นได้ทุกเวลาภายหลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียน โดยส่งอีเมลมาที่ support@metrodeal.email หรือคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการรับจดหมายข่าว” ซึ่งอยู่ทางด้านล่างของทุกจดหมายที่ส่งทางอีเมลจาก MetroDeal เมื่อคุณทำการติดต่อเรา กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และจดหมายข่าวโปรโมชั่นที่คุณไม่ต้องการรับ 

 

7. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราพยายามอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ คุณสามารถเข้าสู่ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณบนเว็บไซต์ของเราด้วยรหัสผ่าน และที่อยู่อีเมลของคุณ เราแนะนำไม่ให้คุณเปิดเผยรหัสผ่าน รวมทั้งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณกับใคร เราจัดการเก็บข้อมูลเหล่านั้นในที่จัดเก็บที่ปลอดภัย โดยมีเพียงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นที่สามารถเข้าถึงได้ เราเข้ารหัสข้อมูลลับด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณจะถูกรักษาความปลอดภัยอย่างดีเมื่อถูกส่งมาจัดเก็บไว้กับเรา 
อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยปลอดภัย 100% 

แม้เราจะพยายามที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง แม้ขณะที่เรามีการควบคุมมาตรการความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้พูดถึง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สามที่จัดการบริหารเว็บไซต์ใดๆ ที่เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงด้วย การมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้หมายความว่าเราหรือบริษัทในเครือให้การยอมรับเว็บไซต์ที่เราเชื่อมโยงอยู่นั้นด้วย

 

8. การคัดกรองข้อมูล

คุกี้: เพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และสามารถปรับให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ เราจึงจัดเก็บคุกกี้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ถูกส่งไปจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อจุดประสงค์ในการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากคุกกี้จะจดจำว่าคุณคือใคร ติดตามไปยังสิ่งที่คุณสนใจเพื่อช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ คุกกี้จะทำการเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของคุณด้วย เช่น หน้าเว็บที่คุณดู คุณคลิกลิ้งค์อะไรบ้าง ข้อมูลการใช้งานเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาการใช้งานของผู้เข้าชมให้สะดวกขึ้น ในขณะเดียวกันหากผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามได้ทำการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ส่วนหนึ่งของการให้บริการของเขาอาจมีการใช้งานคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน ซึ่งเรามิอาจควบคุมการใช้งานของคุกกี้ดังกล่าวได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเพียงแค่การใช้งานคุกกี้โดยเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้คุกกี้ของผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม บราวซ์เซอร์ทั่วไปจะจัดเก็บคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าให้บราวซ์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ได้เช่นกัน แต่อาจส่งผลให้เว็บไซต์บางส่วนทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพได้ 
 

เครื่องมือการคัดกรองข้อมูลอื่นๆ: เราอาจมีการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่นการใช้ pixel tags และ web beacons เพื่อติดตามรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ และโปรโมชั่นของเรา หรืออาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามใช้เครื่องมือเหล่านี้ในนามของเรา pixel tags และ web beacons เป็นภาพกราฟฟิกขนาดเล็กที่มีข้อมูลบ่งชี้เฉพาะวางอยู่บนเว็บไซต์ หรือบนจดหมายข่าวของเราเพื่อติดตามรูปแบบการใช้งาน เช่น เมื่อคุณเข้าใช้งานหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือเปิด หรือคลิกจดหมายข่าว pixel tags และ web beacons จะสร้างข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ทราบ pixel tags จะทำให้เราติดตามรูปแบบการจราจรทางคอมพิวเตอร์ และพฤติกรรมของผูัใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรโมชั่น และเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ pixel tags และ web beacons ของบริษัทที่เรามีสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือคู่ค้าที่มีจุดประสงค์เดียวกันกับเรา

 

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเพียงแค่ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณจาก www.MetroDeal.co.th  เว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจจะสามารถเข้าได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ก็ต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัว มีการรวบรวม  การใช้ข้อมูลของตัวเอง ถ้าคุณได้ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวด้วย เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติใดๆ ของบุคคลที่สาม

 

10. ประเด็นส่วนตัวอื่นๆ

พื้นที่สาธารณะ: เราอาจเตรียมพื้นที่บางพื้นที่บนเว็บไซต์ของเราที่คุณจะสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณในที่สาธารณะ  หรือสามารถติดต่อกับผู้อื่น เช่น กระดานสนทนา หรือบล็อก หรือคุณสามารถเขียนบทวิจารณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ ร้านอาหาร และส่งข้อความ หรือสื่อต่างๆ เข้ามา ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกเข้าถึงโดยลูกค้าท่านอื่นๆ หรือบริษัทอื่น และข้อความของคุณอาจจะไปปรากฏบนเว็บไซต์อื่น หรืออาจจะไปปรากฏในการค้นหาเว็บใดๆ ก็ได้ ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จะสามารถถูกอ่าน รวบรวม และถูกใช้โดยบุคคลอื่น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลงที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณบนบทวิจารณ์ร้านอาหาร อาจทำให้คุณได้รับข้อความอันไม่พึงประสงค์ เราไม่สามารถควบคุมบุคคลที่เข้ามาอ่านข้อความของคุณ หรือควบคุมการกระทำของบุคคลอื่นที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลที่คุณโพสท์ จึงขอความกรุณาระมัดระวังในการลงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณเอง เราแนะนำให้คุณลงเพียงชื่อพร้อมกับข้อความแสดงความคิดเห็นของคุณเท่านั้น

ดีลใหม่
เข้าชมล่าสุด
Empty
No recently viewed deals