ลด 60%! Bangpakok 1 Hospital สุขสวัสดิ์: ดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก โปรแกรมตรวจสุขภาพ

฿990 ประหยัด 60 %
฿2500
฿2500 60% ฿1510
18:09:16
Buy Now!
399

ไฮไลท์

 • ดูแลตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ด้วยหลากหลายโปรแกรมตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบางปะกอก 1
  • Option 1: โปรแกรมตรวจสุขภาพ 13 รายการ สำหรับ 1 ท่าน ราคา 990 บาท (มูลค่า 2,500 บาท)
  • Option 2: โปรแกรมตรวจสุขภาพ 21 รายการ สำหรับ 1 ท่าน ราคา 1,900 บาท (มูลค่า 5,000 บาท)
 • โรงพยาบาลคุณภาพที่พร้อมบริการทั้งด้านการรักษา การป้องกัน การฟื้นสภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพให้คุณด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา
 • เราเลือกใช้แต่อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและนวัตกรรมการดูแลรักษาในรูปแบบใหม่ พร้อมการบริการที่ดีจากทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของคุณ
 • ดูแลรักษาอย่างใส่ใจ มั่นใจได้ในเรื่องความสะอาด ปลอดเชื้อโรค ด้วยเครื่องมือทุกชิ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐาน
 • การเดินทางสะดวกสบาย โรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1

รายละเอียด

 • ลงทะเบียนครั้งแรกภายในวันที่ 8 มกราคม - 8 พฤษภาคม 2562
 • ซื้อคูปองได้สูงสุด 10 ใบ/ ท่าน 
 • ใช้คูปองได้ 1 ใบ/ ท่าน/ แพ็กเกจ 
 • คูปองรวมค่าบริการโรงพยาบาล ผลการตรวจ ค่าบริการทางการแพทย์ และอาหารว่างเรียบร้อยแล้ว 
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 13 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital
  • ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN )
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
  • ตรวจไขมันในเลือด (Triglyceride)
  • ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
  • ตรวจปัสสาวะ (UA)
  • สรุปรายงานผลสุขภาพ (Medical Health Report) 
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 21 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital
  • ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ( CBC )
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)     
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN )      
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)         
  • ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric Acid)   
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)     
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)      
  • ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)   
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)      
  • ตรวจไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL)
  • ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL)
  • ตรวจไขมันในเลือด (Triglyceride)  
  • ตรวจปัสสาวะ (UA)   
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)      
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti Hbs)     
  • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)       
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
  • สรุปรายงานผลสุขภาพ (Medical Health Report)  
  • อาหารว่าง      
 • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ 
 • ต้องแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ (รับเฉพาะคูปองที่พิมพ์มาเท่านั้น) 
 • **สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 13 รายการ เหมาะสำหรับอายุต่ำกว่า 37 ปี​
 • กรุณาชำระเงินส่วนต่างกับทางคลินิกโดยตรง 
 • สงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะผู้ที่โทรจองล่วงหน้าเท่านั้น 
 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-109-1111 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 
 • เปิดบริการทุกวัน: 7.00 น. – 18.00 น. สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรง 
 • หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 • คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนหรือมอบเป็นของขวัญได้ 
 • ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีใดๆ ทั้งสิ้น

Bangpakok 1 Hospital
ให้คุณดูแลตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ด้วยหลากหลายโปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และนายแพทย์พิทยา จันทรกมล

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 13 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital
 • ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN )
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • สรุปรายงานผลสุขภาพ (Medical Health Report) 

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 21 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital
 • ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ( CBC )
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)     
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN )      
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)         
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric Acid)   
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)     
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)      
 • ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)   
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)      
 • ตรวจไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL)
 • ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL)
 • ตรวจไขมันในเลือด (Triglyceride)  
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)   
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)      
 • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti Hbs)     
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)       
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • สรุปรายงานผลสุขภาพ (Medical Health Report)  
 • อาหารว่าง      

 

 

เราเลือกใช้แต่อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและนวัตกรรมการดูแลรักษาในรูปแบบใหม่ พร้อมการบริการที่ดีจากทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของคุณและดูแลรักษาอย่างใส่ใจ มั่นใจได้ในเรื่องความสะอาด ปลอดเชื้อโรค ด้วยเครื่องมือทุกชิ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐาน

 

ขายโดย:
Bangpakok 1 Hospital

2 ซ.สุขสวัสดิ์ 25/1 บางประกอก ราษฎร์บูรณะ กทม.10140
โทร.02-109-1111 

Location Map

ดีลอื่นๆ ที่ยังดำเนินการ
เข้าชมล่าสุด
Empty
No recently viewed deals